0

STIFF granskar jämställdheten i filmutbudet

Stockholms feministiska filmfestival har granskat jämställdheten i filmutbudet under 2015. Resultatet är nedslående. Av alla filmer som visades i Sverige under förra året var 86 procent regisserade av män. 14 procent av filmerna regisserades av kvinnor. Ser man till spridningen av mäns och kvinnors filmer blir skillnaden ännu större. 93 procent av den film som sågs på bio runt om i landet under året hade en manlig regissör, bara 7 procent hade en kvinnlig regissör.

Läs mer om granskningen i vårt pressmeddelande och debattartikel:

”Stor mansdominans i filmutbudet”, My Newsdesk

”Bryt mansdominansen i filmutbudet”, SVT Opinion

Nedan är en rad fakta från Stockholms feministiska filmfestivals undersökning. Vill du ta del av hela granskningen, klicka här (excelfil).

Granskningen innefattar alla filmer som gått på bio i Sverige under perioden 150101 t.o.m. 151201.
–  Av alla filmer (259 st) som visades på bio i Sverige under perioden var 86 procent regisserade av män.
93 procent av biobesöken gick till filmer med manlig regissör.
Knappt 7 procent av de filmer som sågs på bio hade en kvinnlig regissör.
Cirka 80 procent av de filmer som regisserats av en kvinna har en kvinnlig huvudkaraktär. Motsvarande siffra för mäns filmer är 38 procent.
Av alla filmer som gick på bio under 2015 hade 42 procent kvinnlig huvudkaraktär. Andelen biobesök för samma filmer var dock 28 procent av det totala antalet biobesök.
Av alla filmer som gick på bio under perioden var 11 procent regisserade av en kvinna och hade en kvinnlig huvudkaraktär. Andelen biobesök för samma grupp av filmer var dock 4 procent av det totala antalet biobesök.
Av alla filmer som gick på bio under perioden hade 80 procent en manlig manusförfattare.
Av de filmer som hade kvinnlig regissör under perioden (14 procent) var 44 procent från Sverige.
Av det totala antalet producenter för de filmer som gick på bio under perioden var 21 procent kvinnor och 79 procent män.

För granskningen av tio-i-topplistorna 2005-2015, klicka här (excelfil).

*Granskningen gäller perioden 2015-01-01 – 2015-12-01.