0

Stockholms feministiska filmfestival granskar (o)jämställdheten i bioutbudet

Stockholms feministiska filmfestival har granskat bioutbudet i Sverige under 2016. Resultatet är nedslående. Av alla filmer som visades på bio i Sverige under förra året var 80 procent regisserade av män. Ser man till spridningen av mäns och kvinnors filmer blir skillnaden ännu större. 90 procent av den film som sågs på bio runt om i landet under 2016 hade en manlig regissör.

Läs mer om vår granskning av bioutbudet i Sveriges Radio här.

Stockholms feministiska filmfestival har även granskat ojämställdheten på streamingtjänsten Netflix, som är världens största plattform för film. Granskningen visade att 96 procent av filmerna som kom ut på Netflix Sverige 2016 var regisserade av män.

Läs mer om vår granskning av Netflix i ETC, Svenska Dagbladet, Göteborgsposten och Sydsvenskan. Läs vårt pressmeddelande här.

Stockholms feministiska filmfestival har också granskat distributörerna bakom filminköpen. Resultatet visar att fem av de största svenska filmdistributörerna köpte bara in filmer av män förra året (20th Century Fox, Disney, Warner Fox, Lucky dogs, Studio Coop och UIP). Bäst var Folkets bio, som köpte in 21 filmer av kvinnor, vilket innebär drygt hälften av filmerna. Läs mer om granskningen av distributörerna här.

Fakta från Stockholms feministiska filmfestivals granskning av bioutbudet:

 • Granskningen innefattar alla filmer som gått på bio i Sverige under perioden 160101 t.o.m. 161201.
 • Av alla filmer som visades på bio i Sverige under perioden var 80 procent regisserade av män.
 • Av de filmer som sågs på bio under perioden hade 90 procent en manlig regissör.
 • Knappt 10 procent av de filmer som sågs på bio hade en kvinnlig regissör.
 • Av alla filmer som gick på bio under perioden hade 74 procent en manlig manusförfattare. 26 procent hade en kvinnlig manusförfattare.
 • Av det totala antalet producenter för de filmer som gick på bio under perioden var 31 procent kvinnor och 69 procent män.

Fakta från Stockholms feministiska filmfestivals granskning av Netflix:

 • Av alla filmer som kom ut på Netflix i Sverige under 2016 var 96 procent regisserade av män.
 • 87 procent av filmerna hade en manlig manusförfattare.
 • 74 procent av filmerna hade en manlig producent.
 • 78 procent av filmerna hade en manlig huvudkaraktär.
 • 1,5 procent av filmerna hade både en kvinnlig huvudkaraktär och en kvinnlig regissör.
 • Av alla tv-serier som kom ut på Netflix i Sverige under 2016 hade 85 procent en manlig regissör.